TOKAT VİZYONUNA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ DESTEĞİ

“Tokat Vizyonuna Katkı İçin Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi” projesi uygulanmaya başlandı.

Vali Cevdet Can’ın kaleme aldığı 2023 Tokat Vizyonu, “Yapısal Dönüşümün Başlangıcında Tokat’ın Geleceği” hedeflerine ulaşmada kamu kurum-kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre motivasyonla birlikte sorumluluk da yüklemiştirBu stratejide, ilimizin dönüşüm sürecindeki potansiyellerini ön plana çıkarıp gelişime açık yönlerimizi güçlü hale getirerek, 2023 yılında ülke ekonomisinin hedefleri çerçevesinde 3 milyar dolarlık bir ihracat ve turizm geliri hedeflenmektedir.

Vali Can’ın her zaman, “Tek kanatla kuş uçmaz, tek taşla duvar olmaz” sözüyle vurguladığı gibi, bu beraber başarılacak bir süreçtir anlayışından yola çıkarak Tokat Valiliği tarafından “1.Tokat Vizyonuna Katkı İçin Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi” projesi uygulanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda ilk toplantı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Dr. Soner Karataşoğlu’nun başkanlığında, ilimizdeki STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Dr. Soner Karataşoğlu, STK’ların gelişmesi için kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu toplantıda STK’lara yönelik değişik kurumlar tarafından hibe desteği sağlanan proje türlerinin anlatılacağını dile getirerek, ”Siyasal ve toplumsal anlamda çok önemli işlevleri olan sivil toplum kuruluşları, toplumda demokrasi kültürünün ve bilincinin yerleşmesinde hesap sorulabilirlik olgusunun gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Demokrasinin gelişmesine paralel olarak sivil toplum kuruluşları da gelişmekte ve bu gelişme demokrasiyi sağlamlaştırmaktadır. Çok değişik alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve güçlenmesi için sivilleşmenin önü açılmalı, sivil toplum tarafından dile getirilen sosyal problemlere duyarlı olunmalı ve sivil toplum kuruluşların topluma yararlı faaliyetleri desteklenmelidir. Görünen şudur ki; önümüzdeki dönemde sivil toplum kuruluşlarının yıldızı daha da parlayacak ve sivil toplum kuruluşları, toplumsal sorunlara çözüm bulmada ve yöneticileri etkilemede önemli aktörler olacaktır. Sonuçta, Tokat’ta sivil toplum örgütleri ne kadar güçlü ise Valilik olarak bizler de o kadar güçlü oluruz” dedi.

Vali Yardımcısı Karataşoğlu ayrıca, Valilik olarak STK’ların gelişmesini, üyelerinin sorunlarına çözüm bulma kabiliyetlerinin artmasını istediklerini söyledi. 2023 hedeflerine ulaşılması için sivil toplum örgütlerinin desteklerini önemsediklerini dile getiren Karataşoğlu, ilki gerçekleştirilen “Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi” toplantılarının STK temsilcilerinin de talebi ile belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek katılımlarından dolayı STK temsilcilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hibelerin tanıtıldığı sunulara başlandı. Valiliğimiz AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı ve Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi Koordinatörü İlhan Yayar, “Avrupa Birliği Perspektifinde Sivil Toplum Diyaloğu ve Hibeler” konusunda sunum yaptı. Yayar sunumunda; IPA kapsamında 2014-2020 dönemi için toplam 4,5 milyar Avroluk bir kaynağın aktarıldığını ifade ederek STK’ların faydalanacağı 190 milyon Avroluk sivil toplum desteği ile 435 milyon Avroluk insan kaynaklarının geliştirilmesi için kaynak hibe sağlanacağını, bu kaynaklardan yararlanmak için STK’ların proje bazlı düşünmelerinin gerekli olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernek Denetçisi Yıldırım Ağca ise, ülkemizdeki STK’ların gelişim süreçleri ile Dernekler Dairesinin sivil toplum kuruluşlarına sağlamış olduğu proje desteklerinden ve PRODES sisteminin kullanımından bahsetti. 2010 yılında 19 projeye 1.154.320 TL, 2015 yılında ise 360 proje 21.026.206 TL yardım yapıldığını, her yıl ciddi oranda artan desteklerden yararlanmak için nitelikli proje sunmanın yeterli olacağına söyledi.

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanı Dilem Kocak Durak ise, ülkemizde STK’lara yönelik Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen ilk hibe çağrısını -Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programını- OKA nın yaptığını belirterek, 1 Milyon TL’lik bir kaynağın ayrıldığını dile getirdi. Durak ayrıca; her bir STK’nın dört proje sunabileceğini ancak en fazla iki projenin destekleneceğini, OKA tarafından sağlanacak destek tutarının proje başına asgari 25.000TL, azami 75.000 TL olabileceğini, müracaatta son günün 11 Mart 2016 Cuma günü olduğu belirtti.


EDİTÖR:

Tokat'ın Haber Gazetesi - Tokat Gündem


Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir

TOKAT'ın Sesi - Gazete TOKAT
BİRİKİM Dizayn www.12m.biz