“TOKAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ” PROJELER KONUSUNDA LİDER OKUL OLDUĞUNU GÖSTERDİ

“TOKAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ” PROJELER İLE REKOR BÜTÇE+REKOR KATILIMCIYA
ULAŞTI…

Okuldan projeler konusunda yapılan basın açıklaması şu şekilde:

Projelerimiz AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından desteklenmektedir.
Erasmus+ Bireylerin hareketliliği Mesleki eğitim öğrenici ve personel hareketliliği kapsamında hibe almaya hak kazanan 4 projede okulumuz yer almaktadır.

Bu projeler kapsamında okulumuzdan 110 öğrenci ve 45 Personel proje faaliyetlerine katılacaklardır.

Okulumuz adına hazırlanan “Endüstriyel Kontrol Sistemlerindeki Gelişmeler” isimli proje ile 60 öğrenci ve 30 personel seçimi devam etmektedir.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Üzümören Selçuk Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak olduğumuz “Bilgi İletişim Teknolojilerinin Mesleki Eğitimdeki Yansımaları” adlı proje ile ilimizden 60 öğrenci ve 35 personel seçimi devam etmekte olup, toplantılar düzenlenmektedir.

Projelerimiz, Tokat İlinde faaliyet gösteren okulumuzun kalitesini iyileştirmek ve personel ve öğrencilerimizin becerilerini ve niteliklerini geliştirmeye yöneliktir. Planlanan projeler ile istihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.

Projelerimiz faaliyetleri ile 10. kalkınma planı ve Erasmus + programının hedeflerine de katkı sağlanacaktır. Projemiz faaliyetleri ile katılımcılarımız hayat boyu öğrenme mantığıyla her yaşta yeniliklere açık ve iş piyasasının arzu ettiği nitelikte güncelleneceklerdir. Projeler kapsamında elde edilen yeni kazanımlar belgelenecek katılımcılarımızın mesleki kariyerlerine katkı sağlanacaktır.

Projelerimiz ile endüstriyel kontrol sistemleri ve bilgi iletişim teknolojilerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler konusunda önemli başarılar elde etmiş AB ülkelerinde, eğitim personelimiz mesleki eğitim alarak güncellenecekler yeni deneyimler kazanacaklar, farklı eğitim uygulamaları öğreneceklerdir. Yine projelerimizin ikinci faaliyeti olarak 11.sınıf öğrencilerimizden seçilecek proje öğrenici grubu AB ülkelerinde mesleki eğitim-staj faaliyeti gerçekleştirecekler. Girişimcilik duyguları gelişecek, farklı çalışma ortamlarında yeni iş deneyimlere kazanacaklar, farklı iş sektörlerini tanıyacaklar, uluslararası rekabet edebilecek deneyimler kazanacaklar, dünya görüşleri gelişecektir. Yapacağımız projeler ile tüm katılımcılarımız farklı kültürleri tanıma, kendi kültürlerini tanıtma faaliyeti gerçekleştirerek, farklı kültürlere hoşgörülü olabileceklerdir. Farklı ülke ve kültürde yaşama deneyimi kazanacaklardır. Proje hazırlık ve yerleştirme faaliyeti esnasında yabancı dil yeterlilikleri gelişecek bir lisan bir insan sözünü daha iyi algılayacaklar ve yabancı dil eğitimi konusunda kendilerini geliştireceklerdir. Proje uygulanması ile kurumumuz ve proje ortaklarımız arasındaki iletişim gelişecek tüm ortak kurumların kapasite ve mesleki eğitim öğretimdeki yeterlilikleri gelişecek daha kaliteli hizmetler üretilecektir. Proje katılımcılarımız elde ettikleri kazanımları paydaşları (iş arkadaşları, sektör elemanları, projeye katılmayan öğrenci ve öğretmenlerle, işletme yetkilileri vb) ile paylaşmak suretiyle yaygınlaştıracaklardır. Proje katılımcılarımızın ulus ötesi seyahat etmeleri belki de tüm hayatları boyunca yakaladıkları en önemli deneyim ve yeterlilik kazanma fırsatı olacaktır.


Tagged:


EDİTÖR:

Tokat'ın Haber Gazetesi - Tokat Gündem


Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir

TOKAT'ın Sesi - Gazete TOKAT
BİRİKİM Dizayn www.12m.biz